แสดงผล Test ของ K6 ด้วย Grafana และ InfluxDB

ช่วงที่ผ่านมาถึงแม้งานของผมจำเป็นการจัดการด้าน Infrastructure เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการทำ Load test ด้วย เนื่องจากหลายๆครั้งที่ทีม Dev ทำ Load test แล้ว response time หรือ throughput ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ก็ต้องไปช่วยดูว่าเกิดจากอะไร Dev หรือ QA ส่วนใหญ่จะใช้ Apache JMeter ในการทำ Load test แต่ส่วนตัวผมเวลาต้องการ reproduce ปัญหาด้าน infrastructure มักจะหาเครื่องมืออะไรที่ใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้งยาก ไม่ต้องมี GUI เนื่องจากบางครั้งต้องย้ายเครื่องมือไปในหลายๆจุดเพื่อตัด factor ที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้ง (ความจริงแล้ว JMeter ก็สามารถทดสอบโดยไม่ต้องใช้ GUI ได้แต่ต้องติดตั้ง JVM เพื่อใช้งาน)…

แสดงผล Test ของ K6 ด้วย Grafana และ InfluxDB
แสดงผล Test ของ K6 ด้วย Grafana และ InfluxDB

สร้าง Certificate Authority ไว้ใช้งานใน lab test environment ด้วย CloudFlare’s PKI/TLS toolkit (CFSSL)

ในการติดตั้ง application server เกือบทุกตัวมักมีความจำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยของการส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่ายด้วย secure channel ที่เรามักได้ยินบ่อยๆเช่น SSL และ TLS เบื้องหลังการทำงานของสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้หลักการของ Public Key Infrastructure หรือ PKI มาตรฐาน PKI เข้าใจได้ไม่ง่าย ต้องค่อยๆศึกษา และทดสอบจากการใช้งานจริงถึงจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้น หลักการพื้นฐานสามารถศึกษาได้จาก บทความของ ETDA หรือบทความจากเว็บต่างประเทศหลายๆที่เขียนอธิบายไว้ได้ดีเช่น What is Public Key Infrastructure (PKI) by Securemetric หรือจะอ่านจากตัวมาตรฐาน rfc5280 — Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile ก็ได้เช่นกัน แต่ส่วนตัวผมก็รู้แค่ขั้นพื้นฐานก็เพียงพอสำหรับงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน…

Nont Banditwong

Cloud Engineering Specialist, Software Developer, System Engineer, Photographer and Learner