OSS Insight logo

ช่วงหลังมาผมสังเกตตัวเองว่ากว่าจะรู้จักบาง opensource software มันก็โด่งดัง มีคนใช้มากมายไปแล้ว บางครั้งถ้าเรารู้ก่อนว่าในโลก opensource อะไรที่กำลังเป็น trend อะไรที่ community ให้ความสนใจเราอาจะได้หยิบ software ที่ดีหลายๆตัวมาช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีก็เป็นได้

เมื่อเช้าไปเจอเว็บ OSS Insight ซึ่งมีเพื่อนใน facebook share มาเลยอยากเอามา note ไว้หน่อยคิดว่ามีประโยชน์มาก OSS Insight เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูล opensource software โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก GitHub แล้วเอามาจัดทำเป็นบทวิเคราะห์เชิงลึก ลองดูคลิป video แนะนำ OSS Insight ได้จากคลิปด้านล่าง

เข้าไปดูคร่าวๆในหมวดหมู่ที่ผมสนใจอย่างเช่นเรื่อง APM Tool (application performance monitoring) มี software หลายตัวที่ไม่รู้จัก แต่ดูดีน่าใช้มากเช่น SigNoz และ Datav

หมวดของ Security tool อย่าง Prowler เป็นต้น

--

--

ถ้าหากต้องการใช้ kubectl ในการติดต่อ kubernetes หลาย cluster ถ้าในเครื่องยังไม่เคยมีไฟล์ kube config มาก่อน ผมมักจะเอา ไฟล์ kube config ที่ได้จากแต่ละ cluster มา merge รวมกันด้วยคำสั่ง

KUBECONFIG=/<path-to>/config1:/<path-to>/config2 kubectl config view — flatten > /.kube/config

ถ้าหากจะเพิ่ม context ใหม่จะใช้คำสั่ง

# Merge 3 config เข้าด้วยกัน (ของเก่า 1 ของใหม่ 2)
KUBECONFIG=~/.kube/config:/<path-to>/config1:/<path-to>/config2 kubectl config view --flatten > /tmp/config
# แทนที่ kube config เก่า ด้วย kube config ที่ merge แล้ว
mv /tmp/config ~/.kube/config

จากนั้นเวลาใช้งานจะใช้คำสั่ง kubectx ในการสลับ context เพื่อติดต่อกับแต่ละ cluster และใช้ kubens ในการ set default namespace ทำให้เราไม่ต้องคอยใส่ parameter -n ใน kubectl ก็ช่วยลดเวลาในการพิมพ์ไปได้เยอะ

หรือถ้าไม่อยากติดตั้งอะไรเพิ่มเติมจะใช้คำสั่ง kubectl config ในการสลับ context ก็ได้ ลองดูตัวอย่างใน kubectl Cheat Sheet

# kubectx

sudo curl -L -o /usr/local/bin/kubectx https://github.com/ahmetb/kubectx/releases/download/v0.9.4/kubectxsudo chmod +x /usr/local/bin/kubectx 

# kubens

sudo curl -L -o /usr/local/bin/kubens https://github.com/ahmetb/kubectx/releases/download/v0.9.4/kubenssudo chmod +x /usr/local/bin/kubens

--

--

ช่วงที่ผ่านมาถึงแม้งานของผมจำเป็นการจัดการด้าน Infrastructure เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการทำ Load test ด้วย เนื่องจากหลายๆครั้งที่ทีม Dev ทำ Load test แล้ว response time หรือ throughput ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ก็ต้องไปช่วยดูว่าเกิดจากอะไร Dev หรือ QA ส่วนใหญ่จะใช้ Apache JMeter ในการทำ Load test แต่ส่วนตัวผมเวลาต้องการ reproduce ปัญหาด้าน infrastructure มักจะหาเครื่องมืออะไรที่ใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้งยาก ไม่ต้องมี GUI เนื่องจากบางครั้งต้องย้ายเครื่องมือไปในหลายๆจุดเพื่อตัด factor ที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้ง (ความจริงแล้ว JMeter ก็สามารถทดสอบโดยไม่ต้องใช้ GUI ได้แต่ต้องติดตั้ง JVM เพื่อใช้งาน)…

แสดงผล Test ของ K6 ด้วย Grafana และ InfluxDB
แสดงผล Test ของ K6 ด้วย Grafana และ InfluxDB

ในการติดตั้ง application server เกือบทุกตัวมักมีความจำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยของการส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่ายด้วย secure channel ที่เรามักได้ยินบ่อยๆเช่น SSL และ TLS เบื้องหลังการทำงานของสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้หลักการของ Public Key Infrastructure หรือ PKI มาตรฐาน PKI เข้าใจได้ไม่ง่าย ต้องค่อยๆศึกษา และทดสอบจากการใช้งานจริงถึงจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้น หลักการพื้นฐานสามารถศึกษาได้จาก บทความของ ETDA หรือบทความจากเว็บต่างประเทศหลายๆที่เขียนอธิบายไว้ได้ดีเช่น What is Public Key Infrastructure (PKI) by Securemetric หรือจะอ่านจากตัวมาตรฐาน rfc5280 — Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile ก็ได้เช่นกัน แต่ส่วนตัวผมก็รู้แค่ขั้นพื้นฐานก็เพียงพอสำหรับงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน…

ใน web server เราสามารถเพิ่ม HTTP response header เพื่อควบคุมพฤติกรรมของ web application หรือบางครั้งเป็นมาตรฐานของฝั่ง security ที่ต้องการให้ web server response http header ที่ต้องการออกมาด้วย

สำหรับ Ingress Controller เราสามารถปรับแต่ง HTTP response header ผ่าน annotation ของแต่ละ Ingress resource ได้เอง เช่นถ้าต้องการให้ Ingress resource นั้น เพิ่ม X-Frame-Options: SAMEORIGIN ออกมาใน HTTP response header ด้วยเราสามารถกำหนด annotation ให้กับ Ingress resource ได้ตามตัวอย่าง

apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet: 'more_set_headers "X-Frame-Options:
SAMEORIGIN";'

name: ing-svc01
namespace: default
spec:
rules:
- host: www.example.com
http:
paths:
- backend:
serviceName: front
servicePort: 80
path: /
pathType: ImplementationSpecific

--

--

curl เป็น command นึงที่ใช้บ่อยมากทั้ง download ไฟล์ รวมถึง verify และ debug การทำงานของ web application

หลายวันก่อนมี app มาขึ้นใน Kubernetes cluster ก็มีการคุยถึงวิธีที่จะ expose service ออกไปนอก cluster ซึ่งถ้าเป็น HTTP/HTTPS ก็แนะนำให้ใช้ Ingress นี่ล่ะง่ายดี ถ้ายังไม่ได้จด domain ก็บอกวิธี test ไปว่าลองใช้ curl ตามนี้

$ curl -H "Host: my.domain.com" http://<worker node ip or LB vip>

สมมติ app เรามีชื่อ domain คือ my.domain.com ถ้าอยากจะทดสอบแบบเร็วๆว่า Ingress ทำงานได้ก็สามารถใช้คำสั่ง curl โดยระบุ flag -H ตามด้วย string Host: <ชื่อ host> แล้วก็ชี้ไปที่ IP ของ endpoint เช่น VIP ของ Load balance หรือ Worker node IP

วันนี้ทีม dev มาถามว่า set SSL ของ workload ที่ไหนดี เราก็เสนอไปว่าทำใน Ingress ก็ได้ set เสร็จแล้วก็ test แบบเดิม แต่คราวนี้เปลี่ยน endpoint เป็น https:// ผลคือ Ingress ไม่ไปเอา Certificate ที่เราเตรียมไว้ให้ แต่ดันไปเอา default certificate ของ nginx ingress controller มาใช้แทน

หลังหาอยู่นานก็ไปเจอว่าถ้าหากจะ test https command ที่ถูกต้องคือ

$ curl https://my.domain.com --resolve 'my.domain.com:443:<worker node ip or LB vip>'

--

--

Nont Banditwong

Cloud Engineering Specialist, Software Developer, System Engineer, Photographer and Learner